Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, wyłacz ich obsługę w ustawieniach swojej przegladarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej.

Wyszukaj produkt:                     
GM/German Maestro (ex MB Quart) info, katalog

 

sklep internetowy : www.avcshop.pl
 

GM/GermanMaestro ( MB MaestroBadenia ) to marka powsta?‚a na bazie wieloletniej tradycji i do?›wiadczenia legendarnej firmy MB Quart ( rok za?‚o?ženia 1963 ). W większo?›ci jeszcze ten sam zespó?‚ projektowo-produkcyjny, w tym samym miejscu ( Obrigheim na po?‚udniu Niemiec ), od ponad 47 lat projektuje i produkuje wysokiej jako?›ci zestawy g?‚o?›nikowe, systemy car audio, mikrofony, oraz profesjonalne s?‚uchawki przeznaczone do zastosowa?„ studyjnych i u?žytku domowego. Ze względu na swoją niezawodno?›Ä‡, stabilne wykonanie, brzmienie i parametry techniczne, du?žym powodzeniem od lat cieszą się zestawy s?‚uchawkowo-mikrofonowe, tzw. headsets stosowane przez najbardziej liczących się na ?›wiecie producentów i projektantów pracowni językowych. W ub. roku udoskonalono technologicznie bardzo popularną serię zestawów s?‚uchawkowo-mikrofonowych MB Quart D-K800. W nowej wersji, jako GMH D8000 sa one ju?ž dostępne na rynku. Bardzo szeroki asortyment firmy zawiera tak?že profesjonalne, super wytrzyma?‚e s?‚uchawki do pracowni językowych, stanowisk ods?‚uchowych oraz aplikacji studyjnych. Serię profesjonalnych, super wytrzyma?‚ych s?‚uchawek GermanMaestro uzupe?‚niają modele do systemów POS ( Point of Sales ). Ich wyrafinowane brzmienie, ergonomiczna forma i „przeciwpancerna“ konstrukcja gwarantują d?‚ugotrwa?‚e u?žytkowanie w nawet bardzo wymagających warunkach. W ostatniej fazie prób laboratoryjnych, testów ods?‚uchowych i na krótko przed uruchomieniem produkcji seryjnej, znajduje się atrakcyjna cenowo seria s?‚uchawek do zastosowa?„ w laboratoriach językowych wyposa?žonych w wej?›cia i wtyki USB. Stopniowe wprowadzenie tych produktów na rynek przewidziane jest ju?ž od drugiej po?‚owy czerwca 2010. Przy zamówieniach mo?žna pos?‚ugiwać się dotychczasowymi numerami artyku?‚u MB Quart. Pozostają one bez zmian.
 
UWAGA ! Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez producenta, na rynku polskim pojawi?‚y się sprzedawane do 50% poni?žej sugerowanej ceny, plagiaty i kopie produktów oryginalnych. Ich jako?›Ä‡, brzmienie, parametry techniczne, niezawodno?›Ä‡ oraz solidno?›Ä‡ wykonania daleko odbiegają od proponowanych przez nas orygina?‚ów. Odnotowano równie?ž sygna?‚y ?›wiadczące o powstawaniu symptomów alergii skórnej w okolicach przyusznych. Firma AC/Audio Components dystansuje się od takich produktów i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?›ci za szkody wynikające z ich zastosowania.
 
GermanMaestro ( MB – MaestroBadenia ) i UltraSphereTechnology są chronionymi handlowymi znakami s?‚owno-graficznymi. U?žywanie i publikacja towarowych znaków s?‚owno-graficznych, logos, zdjęć oraz innych materia?‚ów tekstowo-graficznych dotyczących produktów GermanMaestro wymaga zgody i autoryzacji ich prawnego po?›redniego lub bezpo?›redniego w?‚a?›ciciela na terytorium Polski, którym jest wy?‚Ä…czny dystrybutor firma AC/Audio Components. Ochronę prawną wspólnotowego znaku towarowego „GermanMaestro“ obowiązujacą na terenie ca?‚ej UE potwierdza dokumentacja rejestracyjna no: CTM 0980286 oraz 1016438 ( OHIM ).Zainteresowanych prosimy o pobranie katalogu produktów (PDF).

POBIERZ KATALOG S?UCHAWEK - GM/German Maestro Logic

Pobierz Nomenclature GM/MBquart
Przepraszamy - przebudowa strony. Kategoria jest w trakcie aktualizacji.wykonanie interREKLAMA.pl